Ürün Özellikleri

Bu ürün yalnızca internet mağazamızda satılmaktadır

Zenfidan 3 Yaş FERRAGNES Badem Fidanı Aşılı, Tüplü, +100cm


• Gönderilen fidanlarımız 3 yaşlarındadır.

• Gönderilen fidanlarının saksı üzerinde kalan boyu +120 cm 'dir.

• Badem  fidanlarımızın hepsi saksı içinde kökleri tutmuş bir şekilde gönderilmektedir.

• Saksılı fidanlar 12 ay boyunca dikilebilirler.

• Budamaları yapılmış olarak gönderilmektedir.

• Etiketli ve aşılı fidanlardır.

• Dikey taşımacılığa uygun özel kutusunda gönderilir.

• Gönderilen badem fidanlarının tamamı sertifikalıdır. 

• Fidanlığımız Virüs ve Nematod Ari Üretim Sertifikalıdır.


Badem Fidanı FERRAGNES

Badem Fidanı FERRAGNES  çeşidinin anavatanı Fransadır.

Badem Fidanı FERRAGNES Fransa da yaygın olarak bahçelerde ana çeşit olarak kullanılmaktadır..

Badem Fidanı FERRAGNES  "Cristomorto X Ai” çaprazlamasından oluşturulmuştur.

Badem Fidanı FERRAGNES  Tozlayıcı olarak ağırlıklı  FERRADUEL ağacı kullanılır.

Badem Fidanı FERRAGNES  için badem Fidanı TEXAS da tozlamada kullanılabilir.

Badem Fidanı FERRAGNES  meyveleri iri , gösterişlidir.

Badem Fidanı FERRAGNES  badem bahçelerinde ana çeşit olarak mutlaka seçilmelidir.

Badem Fidanı FERRAGNES ağaç gelişimi mükemmeldir.

Badem Fidanı FERRAGNES çok hızlı bir şekilde büyür ve erken meyveye yatar.

Badem Fidanı FERRAGNES ağaçlarında periyodisitedir.

Badem Fidanı FERRAGNES  diş bademi grubundandır.


BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ


Bademin anavatanı Çin ve Orta Asya'dır. Asya ile Avrupa arasındaki İpek yolundabademin seyyahlar tarafından yendiği bilinmektedir. Seyyahlarbademi bu yol vası tasıyla Yunanistan, Türkiye ve Orta Doğuya getirilmişlerdir. Uzun yıllardır Akdeniz kıyılarında özellikle İspanya ve İtalya'dabadem yetiştiriciliğiyapılmaktadır.


Botanik açıdankiraz fidanı,erik fidanıveşeftali fidanıile aynı familyada yer almaktadır.


Badem fidanı,kayısı fidanıveşeftali fidanıgibi bazı meyve türleri binlerce yıl önce Türkiye'ye getirilmiştir. Yıllarca sadece tohumla üretilmesinden dolayı, çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir Bunun, yanı sıra diğer ülkelerden yurdumuzaBadem fidanı TeksasveBadem fidanı Nonparellegibibadem çeşitlerigetirilmiş ve üretimi yapılmıştır. Türkiye'de Doğu Karadeniz'in kıyı bölgesi ile çok yüksek yaylalar dışında her yöresinde badem yetiştirilmektedir.Badem yetiştiriciliğiülkemizde Ege Bölgesinde yoğunlaşmış olup, bunu Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri izlemektedir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde Türkiye badem üretiminin üçte ikisi üretilmektedir.Badem yetiştiriciliğiaçısından en önemli bölge Ege Bölgesi, burada da Datça Yarımadasıdır.


İKLİM


Bademiçin, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi idealdir. Bununla beraber, odun kısmının kış soğuklarına dayanıklı olması nedeniyle, kış soğuklarının fazlaca olduğu yerlerde de yetişebilmektedir. Ağacının odun kısmı  -20°C,  -30°C'ye kadar soğuğa dayanabilir. Çiçek tomurcuklarının kışa dayanıklılığışeftali fidanıçiçek tomurcuklarından daha azdır. Ülkemizde kış soğuklarının fazla olduğu yerlerde ekonomik olarakbadem yetiştiriciliğiyapılamaz.


Kış dinlenme ihtiyacı diğer meyve ağaçlarına göre daha kısadır. +  5°C' nin altında 90-400 saatlik bir soğuklama yeterlidir.Badem yetiştiriciliğiiçin, ilkbahar başlangıcındaki durgun olmayan hava şartları büyük önem taşır. İlkbaharda don olayları bakımından en kritik dönem çiçek ve körpe çağla dönemidir. Çiçeklenme zamanında  -4°C, -5°C'ye dayanabilen çiçekler, körpe çağla döneminde  -1°C, -O,5°C'lerde zarar görürler. Dona dayanım bakımından çeşitler arasında büyük farklar görülmektedir.


TOPRAK


Toprak istekleribakımından seçiciliği fazla olmayan birmeyvetürüdür. Hafif, derin, süzek ve alüvyaltopraklarda iyi ürün verir. Bu gibitopraklarda kökler 3-  5 mderine gider.


AĞAÇ ÖZELLİKLERİ


Ağaç: 6-  8 mboylanır. Bazı hallerde ağaçların yüksekliği  12 m'ye kadar boylanabilir. Yıllık dallar üzerindeki tüm tomurcuklar aynı mevsimde büyür ve ikinci dallar meydana gelmesi halindeağaçyayvan olur. Badem ağaçları ortalama olarak 50 yıl kadar yaşarlar. 100 yaşına kadar yaşayan ağaçlara da rastlamak mümkündür.

Kök : Kazık kök tipindedir. Saçak kök az olduğundan fidanlar yer değiştirme sırasın da çok kayıplar verirler.

Yapraklar : Çeşitlere göre iri, orta iri ve küçüktür. Renk açık ve koyu yeşil arasında değişir. Yaprağın kenarları dişlidir.

Tomurcuklar : Çiçek tomurcukları, farklı yaştaki dallarla bunlar üzerindeki 2-  13 cmuzunluğundaki buket denilen kısa meyve dalcıklarında bulunur.


TOPRAK HAZIRLIĞI


Topraköncelikle derin olarak sürülür. Kuvvetli topraklarda dikim aralığı 8-  9 m, zayıf ve az derin topraklarda ise 5-  6 molmalıdır. Ayrıca yağış miktarı azaldıkça,dikim aralıklarını artırmak gerekir. Kurak koşullarda bademlik kurulması, yerinde çöğür yetiştirip aşılamak sureti ile yapılır. Çöğürler ancak 2-3 yıl sonra aşılanabilecek düzeye ulaşırlar.


BAHÇE TESİSİ


Yetiştiricilerimizin büyük bir kısmıbademi tohumla üretmektedir. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi,bademde aşı ile üretilir.Bademiçin en çok uygulanan aşı yöntemi bir yaşlı çöğürler üzerine durgun göz aşısıdır. Ancak, Datça yöresinde çoğunlukla sürgün göz aşısı yapılmaktadır. Ayrıca kıraç yerlerde bahçeye çekirdek (tohum) ekerek yerinde aşı yapma yoluna gidilebilir. Kalem aşısı da badem üreticiliğinde kullanılabilir. Yarma aşıdan ziyade kabuk altına yapılan çoban aşısı tercih edilmelidir.


Anaçlar


Badem fidanı: Badem çöğürleri, kireçli ve kurak şartlar için idealdir.

Şeftali fidanı: Bademe göre daha yüzeysel köklüdür ve daha kısa ömürlüdür. Erken meyveye yatar. Kireç oranı düşük yerlerde kullanılır. Nemotodlu yerlerde nemaquard anaç olarak kullanılmalıdır.

Erik fidanı: Su tutan, kök çürüklüğü ile bulaşık topraklarda kullanılır. Ancak tüm çeşitlerle uyuşması iyi değildir.


BAHÇELERİN KURULMASI


Bademçabuk gelişen bir meyve türü olduğu için sık dikimden kaçınılmalıdır. Bahçelerde kare dikim tercih edilmelidir. Meyilli arazide ise çapraz (kontur) dikim yapılmalıdır. Ağaçlar dikimi takip eden yaz aylarında birkaç kez sulanmalıdır. Kışları soğuk geçmeyen bölgelerdefidan dikimiOcak ayında yapılır. Soğuk bölgelerde ise Mart ayını beklemekte yarar vardır. Fidan çukurları 70-  80 cmderinlik ve genişlikte olmalıdır. Dikilen aşılı fidanların aşı yerlerinin toprak içinde kalmamasına özen gösterilmelidir.Bademçiçekleri kendine uyuşmazdır.


MEYVE


Sert kabuklu meyveler grubuna girer. Olgunlaşmış ve k:urutulmuş bademlerde dış yeşil kabuk kuruyarak kendiliğinden sert kabuktan ayrılır. Bademler, kabuk özelliklerine göre 4'e ayrılır.


l .El bademleri :El ile kolayca kırılırlar.

2-.Diş bademleri :Diş ile kolay el ile zor kırılırlar.

3-Sert bademler: Çekiçle kolay, diş ile zor kırılırlar.

4.Taş bademleri: Kabuk ancak çekiçle kırılır.


Önemli Badem Çeşitleri


Badem Fidanı NONPARELLE NONPAREİL: Kaliforniya'da (ABD) mevcut çeşitlerin en iyisi olarak kabul edilir. Ağacı kuvvetli ve verimlidir. Çabuğu ince, iç badem kalitesi yüksektir. İç randımanı % 60-70, çift badem oranı ise % 5-10'dur. Tozlayıcıları Ne plus Ultra ve Teksas çeşitleridir.


Badem Fidanı TEKSAS TEXAS: Kaliforniya'da (A.B.D.) yetiştiricilik açısından Nonpareil'dan sonra gelir. Ağacı çok kuvvetli, dış şartlara dayanıklı ve verimliliaği yüksektir. Kabuğu yumuşak, iç badem kalitesi ortadır. İç randımanı %45-50, çift badem oranı ise %15-30'dur.


Badem Fidanı TUONA TUONO: İtalya orjinlidir. Geç çiçeklenir. En önemli özelliği kendine verimlidir. Mahsul verme durumu iyidir. İç randıman %40 civarındadır. İkiz badem oranı %15-30 civarındadır. Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.


Badem Fidanı FERRAGNES: Fransa orjinli bir çeşittir. Dallanma seyrektir. Çabuk meyveye yatar. Bol ve kararlı ürün verir. Kabuklar serttir. İç randıman %35-40 ‘dır. Çift badem oranı %2-  3’tür. Tozlayıcısı Cristomorto'dur.


Ne plus ultra: Ağacı orta kuvvette, verimliliği orta ile yeterli arasındadır. Kabuğu yumuşak ve açık renkli olduğundan özellikle kabuklu olarak satış için tercih edilenbir bademdir. İç randımanı % 50-60, çift badem oranı ise % 15-30'dur.


YILLIK BAKIM İŞLERİ


Dikilen fidanların tepesi 70-  80 cm'den vurulur.Dikimi müteakip yaz budaması mutlaka yapılmalıdır. Badem ağaçları genellikle modifiye lider veya goble şekillerine göre terbiye edilirler.

Sulama : Ülkemizde badem yetiştiriciliği kuru şartlarda yapılır. Ancak, sulandığı tak tirde verim 2-4 kat artmaktadır.

Gübreleme :Badem bahçelerine her yıl azot takvi yesi yapılmalıdır. Uygulanacak olan azot, fosfor, potasyum ve diğer mikro element lerin miktarı ise yapılacak toprak ve yaprak analizi sonucunda en doğru şekilde belirlenir.

Hasat : Meyveler iyice olgunlaştıktan ve dış kabuk kavladıktan sonra hasata başlanmalıdır. Dış ülkelerde makine ile hasat da yapılmaktadır.


Not: Bitkiler kış aylarında yaprak dökme dönemine girmektedir. Sonbahar başlangıcı ile beraber bitki yapraklarında renk değişmesi yaşanmaktadır. Dönemsel bir durum olup ilkbahar yaz aylarında bitki normal seyrine dönecektir.

Yorumlar

Taksit Seçenekleri

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim İşlemleri


Satın aldığınız ürün / ürünlere ilişkin teslimatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.


ADIM ADIM KOLAY İADE SÜRECİ 


    1-) Üye girişi yaptıktan sonra, hesabım sayfasına gel " siparişlerim " menüsüne gir ve iade etmek istediğin siparişin yanındaki "iade et" butonuna tıklayın

    2-) Adres bilgilerini onaylayın

    3-) İade / Değişim yapmak istediğiniz ürün / ürünleri seçin

    4- ) Ürünün iade nedenini seçerek kısaca iade nedenini açıkladıktan sonra formu kaydedin.

    5-) İade talebini en kısa süre içerisinde müşteri hizmetleri ekibimiz tarafından incelenecek ve hem size gönderilecek SMS mesajları hem de iade takibi sayfamızı kullanarak talebiniz ile ilgili         gelişmelerden  haberdar  olabileceksiniz.

    6-) Talebiniz ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra ürünü göndermeniz gereken iade adresi veya iade gönderi kodu size gönderilecektir.

    7-) İade adresine geri gönderdiğiniz ürünün iadeye uygunluğu kontrol edilerek herhangi bir sorun görülmediği taktirde iade işleminiz tamamlanacaktır. Aksi durumda ürün / ürünler adresinize geri           gönderilecektir.

        

    İade ve Değişim Hakkında Bilmeniz Gerekenler


  • İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
  • Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
  • Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
  • Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
  • Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
  • Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
    garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.    

İlginizi Çekebilir


Zenfidan 3 Yaş FERRAGNES Badem Fidanı Aşılı, Tüplü, 100 cm

 
130,90 TL (KDV Dahil)
14,54 TL x 9 Ay
Üye Girişi Üye Ol Sipariş Takibi Canlı Destek
0 Sepetinizde ki Ürün Sayısı
SEPETE GİT