Ürün Özellikleri

Bu ürün yalnızca internet mağazamızda satılmaktadır

Alanar Naşi Armut Fidanı

Yüksek kaliteli bir çeşittir. Sofralık, kurutmalık ve konservelik olarak kullanılmaktadır. Meyvesi orta iri, çok sulu, tatlı aromalıdır. Ağızda yağ gibi erir. Meyve rengi açık yeşil, sap çukuru çevresi paslı yeme olumunda sarı renklidir. Soğuk hava depolarında uygun koşullar altında uzun süre depolanabilir.

Tozlayıcıları :  Akça Armut, Dr Jules Guyot, Passe Crassane, Beurre Hardy ve Mustafabey çeşitleridir.

Armut Yetiştiriciliği

Armut yetiştiriciliği, çok eski yıllara dayanmaktadır. Anadolu, İtalya, Fransa, Belçika eskiden beri yetiştiriciliğin yapıldığı ülkelerdir. Amerika ya armut, ilk olarak İngiliz ve

Fransız kolonistler tarafından 1630 yılında dikilmiştir. Amerika’da yapılan çalışmalarla yeni armut çeşitleri geliştirilmiştir.

Kültür armudu, bütün dünya üzerinde elma kültürünün yayıldığı hemen her yerde yetiştirilmektedir. Armut, kültür elmalarına göre sıcağa ve kurağa daha az hassas olduğu için yayılma alanı mesela kuzey yarımkürede ancak 55. enlem derecesine ulaşabildiği halde, elmanın iyi yetişemediği Akdeniz in sıcak iklimli bölgelerinde de önemini korumaktadır.

Memleketimizde armut yetiştiriciliği hemen hemen bütün bölgelerimizde yapılmaktadır. Bugün dünya üzerinde 2000 yılında 1.541.733 ha. alanda 16.981.168 ton armut üretilmektedir.

Armut içerdiği çok miktarda lif ve kum (taş hücresi) topakları nedeniyle kabızlık çeken kişilere yarar sağlar. Taş hücreleri bağırsakları çalıştırarak kabızlığı giderir.

Genel İstekleri

Armut ağaçlarının dinlenme döneminde -20, -25 oC kış soğuklarına kısa süreli olarak dayandıkları bilinmektedir. Fakat bu süreler ne kadar kısa olursa zarar da o oranda az olur.

Özellikle kış soğukları riski olan bölgelerde, gübreleme ve sulama programlarının dikkatli bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Ağaçların nemli toprakta bulunması, soğukla birlikte zararın artmasına neden olur.

Armut çeşitlerin bir çoğu düzenli çiçek açabilmek için mutlaka kış dinlenme döneminde 7.2 oC ‘nin altında toplam 1000–1500 saatlik bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duyarlar. Eğer bu ihtiyaçları karşılanamazsa çiçeklenme düzensiz olur veya çok az gerçekleşir. Bu nedenle bahçeler, soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır. Kaliteli meyve elde etmek için yetiştiriciliğin ılıman iklimlerde yapılması tavsiye edilir.

Armut ağacı, çok farklı topraklarda yetiştirilebilir. Ilıman iklimlerde yetiştirilen bitkiler arasında ağır topraklara en iyi uyum sağlayan bitkidir. Armut yetiştiriciliğinde kullanılan anaca göre değişmekle birlikte; kumlu topraktan killi toprağa kadar birçok toprak tipinde bahçe yapılabilir. Ancak kaliteli ürün alınmak isteniyorsa toprak pH’sı 6 – 7 civarında olan, geçirgen, derin, sıcak ve organik madde miktarı yüksek topraklar tercih edilmelidir. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda meyve kalitesi bozulur.

Üretimi

Armut tohumdan, çelikle ve aşı ile üretilir. Kültür armutlarının tohumla üretimi mümkün değildir.
Kültür armut çeşitlerinin çeliklerinde köklenme çok zordur. Bu nedenle en iyi üretim yöntemi aşılamadır.
Aşı çeşidi olarak da T göz aşısı kullanılır. Bazı yerlerde sürgün göz aşısı da kullanılmaktadır.
Anaç olarak ayva kullanılmaktadır. Ayva anacı bodur olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca ayva üzerine yapılan aşılamalarda armut meyveleri daha büyük olmaktadır. Ayva anacı kullanmanın tek sakıncası ise ömrünün az olmasıdır.
Armut yetiştiriciliğinde ahlat anacı da kullanılmaktadır. Özellikle kurak iklim koşullarında ahlat anacı tercih edilir. Ahlat anacı üzerine aşılamada armut meyvesi, orta kalitede olmaktadır.

En çok kullanılan diğer bir anaç armut çöğürüdür. Standart armut bahçesi yapmak için en fazla bu anaç kullanılır. Bu anacın ağacı daha büyük ve daha uzun ömürlüdür.

Bodur Armut Yetiştiriciliği

Bodur armut ağacı elde etmek için armutlar, ayva anacı üzerine aşılanır. Bu takdirde daha az derinlikteki topraklara dikilebilir. Ancak ayva anacı, kış soğuklarına armut çöğürü kadar dayanmaz. Ayva anacı fazla kireçli toprakları sevmez. Daha çok sulama ihtiyacı gösterir.

Bazı armut çeşitleri, ayva anacı ile uyuşmazlar. Bunu önlemek için ayva ile uyuşan Beurre Hardy gibi çeşitler, anaç olarak kullanılmalıdır.

Bahçe Tesisi

Seçilmiş olan bahçe yerinin, armut ağacının tüm isteklerini karşılayacak nitelikte olması gerekir.

Ayrıca iyi bir toprak hazırlığının da yapılmış olması şarttır.

Eğer toprak hazırlığı iyi yapılmamış ise fidan çukurlarının geniş açılması, fidanın gelişmesi yönünde mutlaka olumlu etki sağlayacaktır.

Kapama armut bahçesi yapılacağı zaman mutlaka sağlıklı, ismine doğru, aşılı ve bir yaşlı fidanların kullanılmasında fayda vardır. Anaç olarak Quince-A kullanılmış ise, ağaçlara verilmesi gereken aralık ve mesafeler, çoğu çeşitler için 3x5 m, armut çöğürü anaç olarak kullanılmış ise 5x7 m önerilmektedir. Bu aralık ve mesafeler; çeşide, toprak şartlarına ve uygulanacak olan kültürel işlemlere göre değişebilir. Son yıllarda bazı ülkelerde belirttiğimiz aralık ve mesafelerden daha sık (0.6 - 0.8 x 4 m) armut bahçeleri de kurulmaya başlanmıştır.

Dikim budaması yapılan fidanların ılıman iklimlerde aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde kasım ve ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan dikimi şubat ve mart aylarında yapılmalıdır. Dikim sırasında bahçede sağlıklı bir tozlanma ve döllenme için mutlaka aynı dönemde çiçek açan çeşit karışımlarına yer verilerek bahçe yapılmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Bahçe tesisi için yer belirleyiniz.

Toprak yapısının armut yetiştirmeye uygun olup olmadığını araştırınız.

Toprağı işleyerek dikime hazır hale getiriniz.

Bölgenizde yetişmeye uygun fidan seçimi yapınız.

Dikim planı yapınız.

Fidanları dikmek için çukurları hazırlayınız.

Dikim yapınız.

Can suyu veriniz.

Toprağın yapısına dikkat ediniz.

Fidanlar için çukur açarken uygun büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

Dikimden önce fidanları mutlaka ilaçlayınız.

Can suyu vermeyi unutmayınız.

Düzgün aralıklarla sulama yapınız.

Sulama, gübreleme gibi diğer tarımsal uygulamaların etkinliğini artıran ve günümüz iklim koşullarında zorunlu olan bir uygulamadır. Yapılan sulama uygulaması kadar bir sulamada verilmesi gerekli olan su miktarı ve sulama zamanının iyi belirlenmemesi durumunda sulamadan beklenen faydanın elde edilmesi mümkün değildir. Meyve yetiştiriciliğinde kontrollü su uygulanması meyve verim ve kalitesine büyük ölçüde etki eder. Sulama yapılırken suyun ağacın kök boğazında birikmemesine özen gösterilmelidir. Bu şekildeki su birikimleri mantari ve çürükçül etmenlerin faaliyetlerini hızlandırır ve bitkiler hasta olabilir.

Bodur-Yarıbodur meyve yetiştiriciliğinde değinilen yöntemlerden her ikisi de kullanılabilir. Ancak yöntem seçiminde bitkinin sıra üzerindeki aralığı, su kaynağının debisi, içindeki çözünmüş ya da askıdaki maddelerin miktarı ve toprağın bünyesi(hafif toprak,ağır toprak) etkilidir. Unutulmaması gereken en önemli koşul ağacın gölgelediği alanın yani kök bölgesinin tamamına yakının ıslatılmasıdır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre özellikle çiçek döneminde sulama yapılmaması ve meyve bağlamanın ardından bitkide hiç su stresi yaratılmaması önerilmektedir. Meyve bağlamanın ardından oluşacak su stresi sonucunda meyve kalitesi büyük ölçüde azalır. Ancak meyvede istenen tat ve aromanın korunması amacıyla hasada yakın zamanda sulamalara hava koşulları ve toprağın yapısına bağlı olarak ara verilebilir.

FİDAN DİKİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR.

Çıplak köklü alınan fidanların kök bölgesi dikimden önce 10 saat su içerisinde bekletilmesi tavsiye edilir.

Fidanlar hemen dikilemeyecekse kökler hava almayacak şekilde kum havuzu içerisinde nemli ortamda dikim zamanına kadar bekletilebilir.

Dikim esnasında kökler hava almasın diye toprak çok sıkıştırılır bu yanlıştır. 80 kg ortalama ağırlığa sahip birisi hafifçe kök bölgesini ayakla sıkıştırmalı, ardından 10 litre can suyu vermelidir.

Fidanlarda aşı bölgesi toprak altında kalmayacak şekilde dikim yapılmalıdır.

Aşağıdaki gübre uygulamaları yeni dikilen fidanlarda birinci yıl ve ikinci yıl uygulanacaktır.

Aşağıda yazılı gübre miktarları mayıs- haziran – ağustos ayları içerisinde birer  defa uygulanacaktır.

Uygulama fidanın kök boğazının 50 cm çapına yapılacaktır.


Gübre uygulamasından sonra fidanların kök çevreleri çapa ile çapalanacak toprak karıştırılacaktır.

Her uygulama sonrasında mutlaka iki vefa 3 gün arayla  sadece sulama yapılacaktır.

Bu uygulama toprağa dikilen fidanlarda yapılacaktır.

Toprak yapısına göre değişmekle beraber fidanlarda sulama, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında haftada en az iki defa 10 lt olarak yapılmalıdır. (Bu durum toprak yapısına göre değişiklik gösterebilir)

Saksı içerisindeki fidanlara uygulanmayacaktır.

Cim alan içerisine dikilen fidanlarda çim bitkisinin su ihtiyacı fidanın su ihtiyacından çok fazladır ve fidana zarar verebilir. Bu nedenle fidanın 80 cm çapında çim ekili olmamalıdır

Toprak daima otsuz olmalıdır. Fidan çevresi çapalanarak havalandırılmalıdır.

Çıplak köklü toprağa dikilen fidanlara uygulanacak gübre miktarları; (saksı içerisindeki fidanlara uygulamayınız)

Amonyum sülfat: 10g

Potasyum Nitrat:15

Yorumlar

Taksit Seçenekleri

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim İşlemleri


Satın aldığınız ürün / ürünlere ilişkin teslimatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.


ADIM ADIM KOLAY İADE SÜRECİ 


    1-) Üye girişi yaptıktan sonra, hesabım sayfasına gel " siparişlerim " menüsüne gir ve iade etmek istediğin siparişin yanındaki "iade et" butonuna tıklayın

    2-) Adres bilgilerini onaylayın

    3-) İade / Değişim yapmak istediğiniz ürün / ürünleri seçin

    4- ) Ürünün iade nedenini seçerek kısaca iade nedenini açıkladıktan sonra formu kaydedin.

    5-) İade talebini en kısa süre içerisinde müşteri hizmetleri ekibimiz tarafından incelenecek ve hem size gönderilecek SMS mesajları hem de iade takibi sayfamızı kullanarak talebiniz ile ilgili         gelişmelerden  haberdar  olabileceksiniz.

    6-) Talebiniz ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra ürünü göndermeniz gereken iade adresi veya iade gönderi kodu size gönderilecektir.

    7-) İade adresine geri gönderdiğiniz ürünün iadeye uygunluğu kontrol edilerek herhangi bir sorun görülmediği taktirde iade işleminiz tamamlanacaktır. Aksi durumda ürün / ürünler adresinize geri           gönderilecektir.

        

    İade ve Değişim Hakkında Bilmeniz Gerekenler


  • İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
  • Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
  • Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
  • Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
  • Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
  • Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
    garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.    

İlginizi Çekebilir


Alanar Naşi Armut Fidanı

 
99,00 TL (KDV Dahil)
11,00 TL x 9 Ay
Üye Girişi Üye Ol Sipariş Takibi Canlı Destek
0 Sepetinizde ki Ürün Sayısı
SEPETE GİT