Ürün Özellikleri

Bu ürün yalnızca internet mağazamızda satılmaktadır

Alanar Ferragnes Badem Fidanı

Kaliforniya grubu bademlerinin en önemlilerindendir. Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve erkencidir. İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır. Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir. Verim ilk yıllarda düşük olup bitki gelişimine bağlı olarak ileriki yıllarda artış görülmektedir. Elde edilen bademlerin ince kabuklu olması nedeniyle muhafazası son derece güçtür. Randıman % 58–63’tür. Çift badem oranı % 5–10’dur. Ağacı kuvvetli, verimliliği iyidir..

Bu Ürün için Kargo ücreti alıcıya aittir. 

Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yeri olan badem yetiştiriciliği, ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta sadece Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile sınırlı kalan badem yetiştiriciliği, son yıllarda diğer bölgelerde de fidanlıkların eklenmesiyle genişlemektedir. Güç şartlara adaptasyon yeteneğinin olması ve pazardaki yüksek talep, badem yetiştiriciliğini cazip hâle getirmektedir. Geç çiçeklenen çeşit ve tiplerin üretime kazandırılması son derece önemlidir. Son yıllarda, özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde badem fidanlıklarının arttığı gözlenmektedir.

Badem Yetiştiriciliği Tanımı ve Önemi

Badem (Prunus Dulcis), gülgiller familyasından ve anayurdu Asya’nın güneybatısı olan bir ağaç ve bu ağacın tohumları olarak tanımlanabilir. Badem ilk olarak İran, Türkiye,

Suriye ve Filistin’de yetiştirilmiş buralardan da Yunanistan, Kuzey Afrika, İtalya ve İspanya’ya, sonraki dönemlerde ise Kuzey Amerika’ya götürülmüş ve bilhassa Kaliforniya’da 1940 yılından sonra badem yetiştiriciliğinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Kabuklulardan ve hatta pek çok meyve ağacından daha erken çiçek açar. İlkbahar donlarıyla çiçekleri zarar görmedikçe yetişen ve meyve veren bademin taze meyveleri, çiçeklerine göre dona karşı daha duyarlıdır. Sıcak iklimde ve yazları kurak geçen ortamlarda bademi görebiliriz. Yazları serin ve rutubetli geçen yerlerde badem yetişmez.

Badem bitkisinin tatlı ve acı tohumlu iki çeşidi vardır. Tatlı ve acı bademler arasında yer alan orta sınıf bademler de mevcuttur. Badem ağacı, genel olarak şeftali ağacına benzer ancak şeftali ağacından daha yüksek ve uzun ömürlüdür.

Badem çeşitli şekillerde tüketilmektedir. Bunlar:

Çerez olarak tüketim

Çağla badem

Taze iç badem

Kavrulmuş badem (tuzlu, tuzsuz)

Şekerleme, çikolata, pasta endüstrisinde tüketim

Diğer kullanım alanları: Badem yağı, badem unu, kozmetik ve ilaç endüstrisi

Bademin diğer meyve türleri yetiştiriciliğine göre üreticilere sağlamış olduğu bazı avantajları vardır. Aşağıda belirtilen faktörler, badem yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına olumlu katkıda bulunacaktır:

Diğer meyve türlerinin yetişemediği taşlı, çakıllı, toprak şartlarında yetişebilir.

Erken meyveye yatar.

Pazarda hiçbir meyvenin olmadığı dönemde çağla bademi olarak pazara çıkar.

Uzun ömürlüdür.

Aşırı soğuk ve nemli bölgeler haricinde her yerde yetişir.

Meyvesinin pazar değeri diğer birçok meyveye göre daha yüksektir.

Kireçli ve su imkânı olmayan yerlerde yetişebilir.

Ağaçlandırma çalışmalarında tercih edilebilir.

Uygun ekolojisinde geç çiçeklenen çeşitlerle bahçe kurulduğunda üreticinin gelirini yükseltir.

Ağaç Özellikleri

Ağaç: 6-8 m. boylanır. Bazı hâllerde ağaçların yüksekliği 12 m 'ye kadar boylanabilir.

Yıllık dallar üzerindeki tüm tomurcuklar aynı mevsimde büyür ve ikinci dalların meydana gelmesi hâlinde ağaç yayvan olur. Yıllık sürgünler üzerindeki tomurcukların sürmemesi hâlinde ise ağaç dik büyür (Teksas çeşidi gibi). Badem ağaçları ortalama olarak 50 yıl kadar yaşar. 100 yaşına kadar yaşayan ağaçlara da rastlamak mümkündür.

Kök: Kazık kök tipindedir. Saçak kök az olduğundan fidanlar yer değiştirme sırasında çok kayıplar verir.


Yapraklar: Çeşitlere göre iri, orta iri ve küçüktür. Yaprağın bulunduğu dal ve

çevre koşulları bunu etkiler. Renk açık ve koyu yeşil arasında değişir. Yaprağın kenarları dişlidir.

Tomurcuklar: Çiçek tomurcukları, farklı yaştaki dallarla bunlar üzerindeki 2-13 cm uzunluğundaki buket denilen kısa meyve dalcıklarında bulunur.

İyi bir badem çeşidinde bulunması gereken özellikler şunlardır:

Ağacın gelişmesi kuvvetli olmalıdır.

Ağaçlar bol miktarda çiçek açmalıdır.

Çiçeklenme, bölgenin iklim koşulları ile uyumlu olmalıdır.

Diğer çeşitlerle döllenebilmelidir.

Bol ve kârlı ürün vermelidir.

Meyveler aynı zamanda olgunlaşmalıdır.

Kolay hasat edilebilmeli ancak rüzgar etkisiyle kolayca dökülmemelidir.

Yeşil kabuğun kavlaması kolay olmalıdır.

İkiz badem oranı düşük olmalıdır.

İç randımanı ve iç badem kalitesi yüksek olmalıdır.

Çeşitli hastalık ve zararlılara dayanımı iyi olmalıdır.

Genel İstekleri

İklim istekleri:

Badem, sıcak ılıman iklim bitkisidir. Badem yazları uzun, sıcak ve kışları nispeten aşırı soğuk olmayan bölgelerde ekonomik olarak üretilebilir. Kış soğukları bitkilere zarar verecek kadar (-25°C) soğuk olmamalıdır. -18°C’de gözler zarar görür. Soğuklama ihtiyacı

+7,2°C’de 300–500 saat kadardır.

Bademin birçok ılıman meyve türünden daha önce çiçek açması nedeniyle kış soğuklarından çok ilkbahar geç donları daha çok önem taşımaktadır. Bu nedenle ilkbahar geç donlarının sürekli görüldüğü yerlerde sürekli ürün alınamaz. Pembe tomurcuk döneminde -4-6,5°C; çiçeklenme başlangıcında -3°C ile -4°C ve çağla döneminde de -1 ile -0,5°C’de zarar görürler. Badem meyvelerinin olgunlaştırılabilmesi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulmaktadır. Kurak koşullara uyabilmektedir ancak yağış 300 mm’nin altına düştüğünde verim düşer. Çiçeklenme dönemindeki yağış tozlanmayı olumsuz etkiler.

Toprak istekleri: Bademden süzek, derin alüviyal topraklarda daha iyi verim alınır. Böyle yerlerde kökler 3-3.5 metreye kadar gidebilirler. Ancak su ve besin maddelerinin büyük bir kısmını 1,2 – 2 metrelik alandan sağlayabilmektedir. Kurağa dayanan bir meyve türü olması kumlu, orta derecede killi, kireçli, taşlı ve çakıllı yerlerde yetişebilme olanağı vardır. Yani badem toprak istekleri yönünden kanaatkârdır. Kireçli topraklara dayanımı son derecede iyidir. Badem için en tehlikeli toprak ise ağır killi ve nem tutan topraklardır. Bu tip topraklarda bademe anaç olarak erik kullanıldığı zaman sorunu giderebilme şansı mevcuttur.

- Üretimi

Tohumla üretim esastır. Hasat sonunda elde edilen meyveler toplanır, yıkanır ve kurulanır. Kuru ve soğuk ortamda bekletildikten sonra katlamaya alınır. Badem tohumları

1°C ile 5°C arasında 40–50 gün katlamaya bırakılır. Katlama işlemi sonrasında ekilen badem tohumları uygun şartlarda çimlendikten sonra çöğürler elde edilir ve bunlar üzerine aşı yapılır. Aşılama esnasındaki nem, sıcaklık gibi faktörler önem taşır.

Bahçe Tesisi

Bahçe kurulacak yere en yakın tarım kuruluşunun veya ziraat fakültesinin ya da meyvecilik uzmanlarının görüşü alınmalıdır. Zira ülkemizdeki iklim ve toprak koşulları bölgelere göre büyük farklılık gösterdiğinden üretim yapılacak bölgeye uygun çeşitlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi büyük öneme sahiptir.

Badem çeşitlerinde kendine uyuşmazlık durumu vardır. Bahçe tesisinde ana çeşit yanında tozlayıcı çeşit de kullanılmalı; 2 sıra ana çeşit, 1 sıra tozlayıcı çeşit veya her ikisinden de birer sıra olacak şekilde dikim yapılmalıdır. Kendine verimli çeşitlerle bahçe kurulacaksa tozlayıcı çeşit dikilmeyebilir.

Öncelikle toprak derin olarak sürülür. Badem, çabuk gelişen bir bitki olduğu için sık dikimden kaçınılmalıdır. Ayrıca kullanılacak anaç da bu mesafenin ayarlanmasında etkili olmaktadır. Bahçelerde kare dikim tercih edilmelidir. Meyilli arazide ise çapraz dikim yapılabilir. Fidanlar dikimi takip eden yaz aylarında birkaç kez sulanmalıdır.

Fidanların Dikime Kadar Korunması ve Taşınması

Fidan sökümünden sonra dikkat edilecek en önemli konu, fidanların özellikle köklerinin kurumasını önlemektir. Badem fidanlarında buna çok büyük önem vermek gerekir. Çünkü badem yer değiştirmeye çok hassas bir türdür. Fidanın yerinde oluşturduğu kazık kökle beraber, esasen az olan saçak köklerin bir kısmı da söküm sırasında toprakta kalır veya zedelenir. 


Sökümden sonra fidanların korunması ve taşınması sırasında, köklerin daima nemli tutulması ve soğuktan zarar görmelerinin engellenmesi gerekmektedir. Açıkta, rüzgara karşı bırakılacak fidanlar su kaybederek kururlar. Bu nedenle dikildikleri yerlerde ne kadar özen gösterilirse gösterilsin fidanların tutumu gerçekleşmez. Keza -3°C sıcaklık köklere zarar verebilmektedir. Badem bahçesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mutlaka tüplü badem fidanı ile tesisin oluşturulmasıdır. Eğer çıplak köklü fidan ile bahçe oluşturulur ise arazide fidan kaybı yüksek olur.

Dikim:

Meyve fidanlarının dikilmesinde en önemli safhalardan biri de çukurların açılmasıdır.

İşaretlenen yerlere dikilecek fidanların kök yapısına ve toprağın işlenme durumuna göre dikilir.

Yorumlar

Taksit Seçenekleri

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim İşlemleri


Satın aldığınız ürün / ürünlere ilişkin teslimatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.


ADIM ADIM KOLAY İADE SÜRECİ 


    1-) Üye girişi yaptıktan sonra, hesabım sayfasına gel " siparişlerim " menüsüne gir ve iade etmek istediğin siparişin yanındaki "iade et" butonuna tıklayın

    2-) Adres bilgilerini onaylayın

    3-) İade / Değişim yapmak istediğiniz ürün / ürünleri seçin

    4- ) Ürünün iade nedenini seçerek kısaca iade nedenini açıkladıktan sonra formu kaydedin.

    5-) İade talebini en kısa süre içerisinde müşteri hizmetleri ekibimiz tarafından incelenecek ve hem size gönderilecek SMS mesajları hem de iade takibi sayfamızı kullanarak talebiniz ile ilgili         gelişmelerden  haberdar  olabileceksiniz.

    6-) Talebiniz ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra ürünü göndermeniz gereken iade adresi veya iade gönderi kodu size gönderilecektir.

    7-) İade adresine geri gönderdiğiniz ürünün iadeye uygunluğu kontrol edilerek herhangi bir sorun görülmediği taktirde iade işleminiz tamamlanacaktır. Aksi durumda ürün / ürünler adresinize geri           gönderilecektir.

        

    İade ve Değişim Hakkında Bilmeniz Gerekenler


  • İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
  • Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
  • Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
  • Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
  • Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
  • Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
    garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.    

İlginizi Çekebilir


Alanar Ferragnes Badem Fidanı

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Üye Girişi Üye Ol Sipariş Takibi Canlı Destek
0 Sepetinizde ki Ürün Sayısı
SEPETE GİT