Ürün Özellikleri

Bu ürün yalnızca internet mağazamızda satılmaktadır

Zenfidan 5 Litre Tropikal Saksı Toprağı


Toprak katkı maddeleriyle desteklenmiş, üstün su tutma yeteneğine sahip üretilen topraktır.

Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin düzgün ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için üretilen , çürütülmüş ve işlenmiş bitki kökü, tamamı işlenmiş hayvansal gübre, perlit minareli kullanılarak hazırlanmıştır.


Toprak özellikleri:

Toprağı oluşturan malzemelerin hacmi, kuru ve yaş iken değişmemelidir.

Yani kuruduğunda aşırı şekilde büzülüp bitkilerinin köklerine zarar vermemelidir.

Su tutma kapasitesi iyi olmalıdır.

Havalanma koşulları iyi olmalıdır.

Gözenekli olmalıdır.

Hava ve su kapasitesi dengesi uygun olmalıdır.

Ortamın pH değeri yetiştirilecek bitkiye uygun olmalıdır.

Yeterli miktarda bitki besin maddeleri içermelidir.

Yabani otlara ve tohumlarına, mantarlara, böceklere, karşı sterilize edilmiş olmalıdır.Geçirgen olmalıdır.

 

Toprak hazırlama kullanılacak malzemeler:


Doğal organik maddeler:

torf, çeşitli ağaçların kabukları, lif veya talaşları, yaprak çürüntüleri, şehir veya tarıma dayalı endüstri atıkları (saman, şaraphane ve mantar kompost atıkları) hayvan gübresi


Doğal inorganik maddeler:

kum, çakıl, granit parçaları, ponza, perlit, vermikulit, volkanik tüf (siyah, beyaz, kahverengi vb.) köpük, kaya yünü, cam yünü, volkanik taşlar, Cüruf, Plastik köpük...vs

 

Meyve Bahçesi Toprağı Nasıl Olmalıdır:

Toprak Faktörü: Derin, nemli, geçirgen, kolay işlenen ve humusca zengin olması, meyve fidanının gelişip büyümesi ve ürün kalitesi bakımından etkisi önemlidir.


Kayalıklar:  Kayalar yatık değil de dik durumda iseler, üzerlerinde çatlak ve yarıklar var ise, bu yarıklarda toprak bulunuyorsa kurağa dayanıklı birçok meyve çeşidi (armut, incir, ceviz, dut gibi) böyle toprakta yetiştirilebilir.


Taşlı ve çakıllı topraklar: İçinde yüksek oranda taş ve çakıl bulunan topraklardır. Eğer böyle bir arazide civarında toprak varsa, iyi bir sulama ve kuvvetli bir gübreleme ile meyvecilik yapılabilir.


Kumlu topraklar: Kolay işlenebilen fakat su tutmayan topraklardır. Ancak kum oranı çok fazla ise meyveciliğe elverişli değildir. Böyle bir arazide meyveler erken uyanır. İlkbahar erken donlarına hassa çeşitler dikilmemelidir. Meyveye erken yatarlar.


Killi topraklar:  Ağır, soğuk ve su tutan topraklardır. Kil kısmı fazladır. Yağışta çamur olur, işlenmesi zordur. Ahır gübresi ile gübrelendiği taktirde meyve yetiştirilebilir. Ağaçlar geç uyanır. Meyveler iri fakat kalitesiz olur.


Tınlı topraklar: Meyve yetiştiriciliği için en uygun topraklardır. İyi tav alır, Kolay işlenir, ürünler kaliteli ve boldur. Kil ve kum iyi karışmış olup en çok nehir vadilerinde ve ovalarda rastlanır.


Kireçli topraklar: Bu topraklar; kil, kum ve humusla karışık olup meyveciliğe elverişlidir. Geç ısınır, suyu geçirmezler. İncir kireçten hoşlanır.


Humuslu topraklar: Siyah renkte, iyi nem tutan fakat suyu da geçiren besin maddeleri bakımından zengin topraklardır. Meyveciliğe elverişli fakat bölgemizde ve ülkemizde yaygın değildir.        

  

Toprak Derinliği ve Taban Toprağı Nasıl Olmalıdır:

Meyve ağaçlarının kökleri iklim ve meyve çeşidine bağlı olarak 1-8 metre kadar kalınlıkta bir  toprak tabakası içinde büyür ve gelişir. Bu nedenle toprak derinliği çok önemlidir. Armut, kiraz, ceviz gibi derin köklü meyve ağaçları için en az 2 metre; ayva, elma, erik gibi yüzlek köklü ağaçlar için en az 1 metre homojen profile sahip toprak tabakası meyvecilik için uygundur. Taban toprağı kil veya çatlaksız kaya ya da tamamen kum ve çakıldan bir tabaka ise burası su tutacağından ya da çok geçirgen olacağından meyvecilik için uygun değildir. Yine meyve bahçesi kurulacak ya da fidan dikilecek bir arazide bu gibi elverişsiz tabakaların en az 1-2 metre aşağı bir derinlikte olması gerekir.

                           

Taban Su Yüksekliği Ne Olmalıdır:

Taban suyunun yüksekliği ya da değişkenliği meyve bahçesini doğrudan ilgilendirir. Kökleri derine gitmeyen elma, erik, ayva gibi meyvelerin dikileceği arazinin taban suyu seviyesi 1 metre; armut, vişne, şeftali gibi meyve bahçelerinde ise bu seviye 2 metreden daha yüksekte olmamasına dikkat edilmelidir. En az 3-4 metre derinde olmalıdır. Aksi halde sert çekirdeklilerde zamk hastalığı; armut gibi derin köklülerde ise sarılık hastalığına sebep olur.                               

Toprak Yorgunluğu Nedir:

Uzun yıllar aynı bahçede tek çeşit meyve türü yetiştirilirse, her türlü teknik ve kültürel şartlar yerine getirilse bile, meyve ağaçları iyi gelişmez, ağaçlar verimden düşer. Kök ve gövde kısımları iyi gelişemez. Bu bahçelerde ağaçlar sökülerek yerine tekrar aynıları dikilirse, aynı arazlar yine görülür. İşte bu hal toprağın yorgun olduğunu gösterir. toprak  yorgunluğunu gidermek için en iyi yol bahçeden yaşlı ağaçlar sökülüp yerine birkaç yıl tarla ziraati ya da sebzecilik yaptıktan sonra yeniden bahçe kurulmalı ya da fidan dikilmelidir. Meyve bahçesi kurarken en çok dikkat edilmesi gereken bir husus; meyve ağacımızın tozlanmasını dolayısıyla döllenmesini sağlayacak tozlayıcı bitkiye mutlaka ihtiyaç vardır. Aksi halde, bol çiçek açmalarına rağmen az meyve bağladıkları ya da hiç meyve bağlamadıkları görülür. Döllenme biyolojisi meyve bahçesi tesisinde üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Kendine kısır yani kendi kendini dölleyemeyen tek çeşitten veya birbirlerine uyuşmayan yani tozlanma dönemleri farklı çeşitlerden bir bahçe kurarsak kendi elimizle telafisi mümkün olmayan bir yanlışı yapmış oluruz. Bu hususta çok dikkatli olunmalıdır. Dikeceğimiz çeşitlerin çiçeklenme zamanlarının aynı olmasına, bol çiçek tozu veren çeşit olmasına çiçek tozunun çimlenme gücünün yüksek olmasına, karşılıklı birbirine uyuşur olmasına, meyveye yatışlarının aynı yaşta olmasına dikkat edilmelidir. 9 fideye 1 dölleyici çeşit hesaplanarak dikim yapılmalıdır. Dölleyici çeşit ana çeşitten 12-15 metreden daha uzakta olmamalıdır.


Çiçek Bakımı ile İlgili Genel Bilgiler:

Işık : Bir çok bitkiye güneş ışığı doğrudan verilmemelidir. Yaz aylarında kuzeye bakan cam önü uygun bir yerdir. Işığın genellikle duvardan yansıdığı yerlere yerleştirilmelidir.


Nemlilik : İnce yapraklı bitkiler yoğun neme, daha kalın ve dolgun yapraklı bitkiler ise nem oranı daha düşük ortamlara ihtiyaç duyarlar.

 

Isı : Büyüme dönemlerinde bitkinin bulunduğu ortamın ısı değişikliğine fazla uğramaması gereklidir. Soğuk havalarda bitkileri soğuğun girebileceği, cam kenarlarında ve perde arkalarında bırakmayın. Ateş ya da kalorifer yanına koymayın.


Bitkilerin bakımı ve rutin bakım için aşağıdaki aletlere ihtiyacınız olacaktır:


Bir bitkinin suya ihtiyacı olup olmadığını parmağınızı 2-3 cm kadar toprağa sokarak anlayabilirsiniz. Eğer kuru gelirse, ılık suyla sulayın. Yüzeyi kuru görünse bile dip tarafları nemli olabilir. Afrika menekşesi ve Siklamen gibi bitkileri üstten değil tabağına ılık su koyarak sulayın. Üstten sulama bitkilerin köklerinin çürümesine neden olur.

Ancak saksıyı su dolu kapta uzun süre bırakmamanız fazla suyu bir süre sonra boşaltmanız gerekir. Besleme Yeni dikilen bir bitki toprağında yaklaşık iki ay yetecek kadar besin deposu vardır. Yapraklı bitkiler çabuk büyüdükleri için bahar ve yaz aylarında beslenmelidir. Çiçekli bitkiler ise çiçeklenme mevsiminde ve öncesinde beslenmelidir. Ev bitkilerini sıvı besinler ile beslemek kolay ve pratiktir.

 

Dinlenme Sezonu


Tüm bitkilerin kış mevsiminde veya çiçeklenmeden hemen sonra bir dinlenme dönemine ihtiyaçları vardır. Bitkileri daha serin bir yere taşıyarak, besinini kesmeli ve daha seyrek sulanmalıdır.

 

Yaprak temizleme


Bitkilerin yaprakları imkan varsa içme suyuyla, yoksa dinlenmiş ya da ılık çeşme suyuyla yıkanmalıdır. Büyük yapraklı bitkilerin sık sık ılık suyla spreylenmeleri gerekir.

Sert ve parlak yapraklı bitkiler Örneğin: Devetabanı bitkisi Nemli bir bez ya da süngerle temizlenmelidir. Bu işlem ince ve sık yapraklı bitkilerde uygulanmamalıdır.    

Tüylü Yapraklı bitkiler Örneğin: Begonya. Yumuşak fırça ile temizlenmeli. Eğer salon bitkinizin kökleri saksı dibinden çıkıyorsa veya toprak çabuk kuruyorsa , saksısını değiştirme zamanı geldi demektir.

    

Baharda saksı değişimi

   

Değiştirme Şekli:

Bitkiyi iyice sulayın. Yeni saksının içine ince bir kat gübreli toprak koyun. Eski saksıyı içine yerleştirin.Her iki saksının ağzı aynı düzeyde olmalı. Yeni saksı ile eski saksı arasındaki boşluğu toprakla doldurmaya devam edin.Saksı kenarından 2 cm boşluk bırakmalısınız. Bitkiyi, eski saksısından, arkasına hafifçe vurarak çıkarın ve yeni saksıya yerleştirin. Üzerini biraz daha gübreli toprakla doldurup yeniden sulayın.

 

Üst tabaka toprağın değişmesi


Saksı yenilemeye gerek olmayan ya da saksı değişimi yapılamayacak kadar büyük olan bitkiler her bahar üst kısmını da toprak yenileme metoduyla bakıma alınabilir. Üstündeki 2-3 cm’lik toprağı köklerine zarar vermeden alın. Üzerine yeni gübreli toprak ekleyip sulayın.

    

Karşılaşabileceğiniz sorunlar


Çok az ışık alması: Bitki uzun ve sağlıksızdır. Yapraklarının arası fazla aralıktır. Büyüme durmuştur. Yapraklar normalden daha küçük ve soluktur. Çiçekleri ya hiç yoktur ya da çok cılızdır. Çözüm: Dallanmasını güçlendirmek için bitkiyi kısaltın ve daha ışık alabileceği bir yere taşıyın.

Çok az sulanması : Bitki ya çok az ya da hiç büyümez. Çiçekleri çok kısa sürelidir. Yaprakları zayıftır. Alt yapraklar düşer. Çözüm: Su dolu bir kap içinde 10 dakika bekletin. Saksı tabağına yerleştirmeden önce suyun süzülmesini bekleyin. Bitki çok kısa bir sürede yeniden kurursa saksını değiştirin.

Çok soğuk ortamda olması : Çiçekler kısa ömürlüdür. yapraklar kıvrılır ve düşer. Çözüm: Hava akımından uzak sıcak bir yere taşıyın.

Az nemli ortamda olması : Yaprak uçları kahverengileşir ve kurur. Yaprak kenarları sararır ve yapraklar dökülür. Gonca ve çiçekler büzüşür ve düşer. Çözüm: Banyo, mutfak gibi daha nemli bir ortama taşıyın. Daha önceki sayfalarda açıkladığımız nemliliği artırma metotlarını deneyin.

Az besin alması belirti : Bitki büyümez ve çiçekli bitkiler çiçek açmaz. Çözüm: Gerekli besin ile besleyin.

Fazla ışıklı ortamda olması : Gündüz saatlerinde bitkinin yaprakları solar, kahverengi yarık izleri oluşur. Bitki solgun görünür. Yapraklar buruşup, kurur. Çözüm: Bitkiyi daha serin ve gölgeli bir ortama taşıyın.

Fazla su verilmesi : Çiçekler çürür. Yapraklar az büyür, zayıftır ve kolayca dökülür. Çözüm: Bitkiyi daha sıcak bir ortama taşıyın. Fazla suyun saksıdan akmasını sağlayın. Sadece gerektikçe su verin.    

Fazla sıcak ortamda bulunması : Bitki kış aylarında sağlıksız büyüme gösterir. Yaprakların kenarları kahverengileşir. Alt yapraklar solar ve dökülür. Çözüm: Bitkiyi daha serin bir ortama taşıyın.

Fazla Nemli Ortamda Bulunması : Yapraklarda, çiçekte ve sapında gri küf (botrytis) oluşur. Çözüm: Bitkiyi daha kuru bir ortama taşıyın.

Fazla besin verilmesi : Yapraklar kahverengileşir ve büzüşür. Çözüm: Bitki sağlıklı bir görünüm alana kadar çiçeği sulamayın.

    

Zararlılar ve tedavileri

Bitkileri hastalıklardan ve böceklerden korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. Bu nedenle bitkilerin güçlü ve sağlıklı olmalarını sağlamak amacıyla ideal bir bir ortam yaratmalıyız. Hastalıklı bir bitkiyi, diğer bitkilere de bulaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak diğerlerinden hemen ayırmalısınız.


İşte sık rastlanan salon bitkisi böcekleri ve tedavi şekilleri:

    

Beyaz sinekler

Güveye benzer ve rahatsız edildiğinde uçuşan küçük beyaz böceklerdir. Tüm bitkiyi ılık sabunlu suya batırın ve sonra da durulayın.

    

Yeşil Veya Siyah Sinekler

Bitkinin büyüyen uçlarında koloni oluştururlar. Yok etmek için beyaz sinekler için önerilen metodu kullanın.Botrytis Yaprak, çiçek ve gövdede bulunan gri küftür. Bitkiyi daha kuru bir ortama alın ve hava akımını artırın. Ölü çiçek ve yaprakları düzenli olarak ayıklayın. Eğer sorun devam ederse mantar ilacı (fungicide) ile spreyleyin.Mealy Bugs Yaprakların altında ve gövdede bulunan minik yün yumaklarına benzer oluşumlardır. İspirtoya (metil alkole) batırılmış pamuklu bezle silin. Kırmızı Örümcek Mite’ları. Yaprakların alt yüzeyinde bulunan küçük, sarı, kahverengi veya kırmızı kurtçuklardır. İnce örümcek ağları üretirler. Nemliliği artırmak amacıyla bitkiyi sık sık spreyleyin.

    

Kabuk böcekleri

Yapraklara ve gövdeye yapışmış gibi duran küçük sert kabuklu, kahverengi, sarı böceklerdir. Böcekleri ılık sabunlu su ile temizleyin ve durulayın.

    

Küf

Yapraklarda ve gövdede oluşan beyaz pudra benzeri oluşumlardır. Mantar ilacı (fungicide) ile spreyleyin

Yorumlar

Taksit Seçenekleri

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim İşlemleri


Satın aldığınız ürün / ürünlere ilişkin teslimatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.


ADIM ADIM KOLAY İADE SÜRECİ 


    1-) Üye girişi yaptıktan sonra, hesabım sayfasına gel " siparişlerim " menüsüne gir ve iade etmek istediğin siparişin yanındaki "iade et" butonuna tıklayın

    2-) Adres bilgilerini onaylayın

    3-) İade / Değişim yapmak istediğiniz ürün / ürünleri seçin

    4- ) Ürünün iade nedenini seçerek kısaca iade nedenini açıkladıktan sonra formu kaydedin.

    5-) İade talebini en kısa süre içerisinde müşteri hizmetleri ekibimiz tarafından incelenecek ve hem size gönderilecek SMS mesajları hem de iade takibi sayfamızı kullanarak talebiniz ile ilgili         gelişmelerden  haberdar  olabileceksiniz.

    6-) Talebiniz ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra ürünü göndermeniz gereken iade adresi veya iade gönderi kodu size gönderilecektir.

    7-) İade adresine geri gönderdiğiniz ürünün iadeye uygunluğu kontrol edilerek herhangi bir sorun görülmediği taktirde iade işleminiz tamamlanacaktır. Aksi durumda ürün / ürünler adresinize geri           gönderilecektir.

        

    İade ve Değişim Hakkında Bilmeniz Gerekenler


  • İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
  • Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
  • Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
  • Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
  • Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
  • Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
  • Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
    garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.    

İlginizi Çekebilir


Zenfidan 5 Litre Tropikal Saksı Toprağı

 
57,90 TL (KDV Dahil)
6,43 TL x 9 Ay
Üye Girişi Üye Ol Sipariş Takibi Canlı Destek
0 Sepetinizde ki Ürün Sayısı
SEPETE GİT